Tải bản không âm thanh
TT Mô Tả Dung lượng Host Server Download
1 Bản Ko Âm Thanh 400 MB Google 1

Bản cài đặt Full Âm Thanh
TT Mô Tả Dung lượng Host Server Download
1 Full Âm Thanh 800 MB Google 1

Bản cài đặt bằng tay nếu không giải nén được 2 bản trên
TT Mô Tả Dung lượng Host Server Download
1 Bản Âm Thanh 400 MB Google 1